El Curs de Prevenció de Riscos Laborals de 20 Hores en la modalitat d'Electricitat és obligatori per a activitats laborals on s'estiguin desenvolupant activitats en l'àmbit d'instal·lacions elèctriques independentment de la intensitat d'aquestes.

Treballadors per compte aliè o contractats per empreses, que desenvolupin instal·lacions elèctriques o el manteniment de superfícies, on l'energia elèctrica hi sigui present.

Persones que es trobin en situació d'atur i es vulguin dedicar al sector específic d'electricitat, necessitaran el Curs de PRL de 20 hores en la modalitat d'ofici Electricitat.

Abans de fer el curs, recomanem als nostres alumnes que confirmin que aquest certificat de PRL els és vàlid per a la vostra empresa.


Course Duration in Hours: 10
Skill Level: Beginner