CURS TEÒRIC PRÀCTIC i  GRATUÏT: 

REPARACIÓ DE CALDERES + CREMADORS DE GAS-OIL 40 hores

Adreçat a instal·ladors i treballadors de les empreses instal·ladores.

Diagnòstic d'averies freqüents i la seva reparació. 

Es treballarà amb calderes d'última generació.

Horari: dimarts i dijous tarda de 15:30 a 19:30


Skill Level: Beginner

Formar als participants en el coneixement de la Reglamentació oficial aplicable. 

Continguts:

1. Introducció - Normativa vigent
1.1. CTE (Document Bàsic HS4 i HS5)
1.2. Ordenances Municipals
1.3. Normatives internes de les companyies
1.4. Altres normatives (Reals Decrets, Normes UNE i altres)

Horari: dimarts i dijous tarda del 15:00 a 20:00Course Duration in Hours: 45
Skill Level: Advanced